Tanker og bakrus

Background

Tanker og bakrus

1

I et vindu sitter du alene og skjelvende

Det med luft langt oppe føles levende

Lenge har du sittet her tenkt over livet

Lenge har du sittet her helt fortvilet

Håpet, at noen skal komme reddende

2

I et vindu sitter du trist og redd

Det å ha en venn, er et dypt brist

Lenge har du sittet her, tenkt over livet

Lenge har du sittet her, sluppet tårer

Håpet, at noen skal komme som sist

ref

Tanker og bakrus er livets helvete

Og de er der enten du vil eller ei

Tanker og bakrus er sjelens føde

Og det finnes ingen annen vei

3

I et vindu sitter du ikke nå lenger

Det med høydeskrekk, finnes ikke lenger

Lenge har du sittet her tenkt over livet

Lenge har du sittet her , tatt til mot

Håpet, at noen skal komme, brenner

4

Utenfor vinduet står du, redd og skjelvende

Det med luft langt oppe, føles levende

Lenge har du stått her, tenkt over livet

Lenge har du stått her, helt fortvilet

Håpet, at noen skal komme, forsvinner

ref

Tanker og bakrus er livets helvete

Og de er der enten du vil eller ei

Tanker og bakrus er sjelens føde

Og det finnes ingen annen vei

5

Utenfor vinduet står du, lyst til å leve

Det med glatte karmer, har ingen fortalt

Lenge hadde du stått der, tatt til fornuft

Lenge hadde du stått der, kald og våt

Håpet, at noen skal komme, er vekk

6

Nedenfor vinduet henger du, alene og glemt

Det med lange armer, kom til nytte

Lenge har du hengt her, tenkt over livet

Lenge har du hengt her, lys våken

Håpet, at noen skal komme, er blitt hørt

ref

Tanker og bakrus er livets helvete

Og de er der enten du vil eller ei

Tanker og bakrus er sjelens føde

Og ja det finnes annen vei

0%